ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ವರದಿಗಳು

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧ್ಯಯನ

* ಟಿಒಆರ್ : ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳು

* ಎಟಿಆರ್ : ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ವರದಿಗಳು

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಅಧ್ಯಯನದ ಹೆಸರು

ಇಲಾಖೆ

ಅಧ್ಯಯನದ ವರ್ಷ - 2011-12

1

ಈಜು ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣಗಳ

ಯುವಜನ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

2

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ರಚಿಸಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

3

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

ಅಧ್ಯಯನದ ವರ್ಷ  - 2012-13

4

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಇ-ಆಡಳಿತ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

5

ಫಲಿತಾಂಶ ಚೌಕಟ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

6

ದೇವದಾಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

7

ಏಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

8

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

9

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಯೋಜನೆ)ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

10

ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೊಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

11

ಒಟ್ಟು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

12

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್‍ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ನವೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನದ ಅನುಷ್ಟಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

13

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 108 ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

14

ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

15

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

16

ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

17

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

18

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಟಾನ ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

19

ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

20

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸುವರ್ಣ ರಸ್ತೆ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

ಅಧ್ಯಯನದ ವರ್ಷ  - 2013-14

21

ಕುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ(ಕುರಿ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ) ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

22

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

23

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

24

ಮೈಸೂರು ಪೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಶಸ್ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

25

ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

26

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

27

ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

28

ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘಟಕ-2-2009-2013-13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

29

ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘಟಕ-2-2009-2013 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

30

ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘಟಕ-2-2009-2013 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

31

ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘಟಕ-2-2009-2013 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿದಿರು ಅಭಿಯಾನ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

32

ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘಟಕ-2-2009-2013 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

33

ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘಟಕ-4-2009-2013 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

34

ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘಟಕ-4-2009-2013 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ- ಪರಿಹಾರ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

35

ಭೂ ಚೇತನ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

36

ಶ್ರಮ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ/ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

ಅಧ್ಯಯನದ ವರ್ಷ  - 2014-15

37

ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿದಿರು ಅಭಿಯಾನ ಘಟಕ-1 ಮತ್ತು 3-2009-2013 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

38

ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ-1 ಮತ್ತು 3-2009-2013 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

39

ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಹಾರ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಘಟಕ-1 ಮತ್ತು 3-2009-2013 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

40

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

41

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

42

ಮಧುವನ (ಜೇನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ) ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

43

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

44

ಸುವರ್ಣ ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

45

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

46

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ನಿರ್ಗತಿಕರ ಕುಟೀರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

47

12ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ನಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

48

ಮತ್ಸ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

49

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ‘ಕರ್ನಾಟಕ-ಒಂದು’ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಇ-ಆಡಳಿತ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

50

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

ಅಧ್ಯಯನದ ವರ್ಷ  - 2015-16

51

ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

52

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಯೋ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಯೋ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

53

ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಮೈಶುಗರ್ (ಮಂಡ್ಯ) ನಿಯಮಿತ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

54

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

55

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

56

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

57

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

58

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

59

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

60

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ  ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

ಅಧ್ಯಯನದ ವರ್ಷ  - 2016-17

61

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

62

ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

63

ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

64

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

65

ಹಾಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

66

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ2009-10ರಿಂದ 2012-13ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮೇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

67

ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

68

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ  ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಲ) ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

69

ಸಮಗ್ರ ಮಾತೃ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲನೆಯ (ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯ) ಮಡಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

70

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯ  ಕಿಟ್‍ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ನೆರವು ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

71

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ವಿತರಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

72

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

73

ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿಶೇಷ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

74

ಅಂಗ ವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ‘ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ’ ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

75

01-08- 2013ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ  ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಇವರುಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.   

 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

76

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ -ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

77

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

78

2009-10ರಿಂದ 2013-14ರವರೆಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  

ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

79

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

80

2015-16ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

81

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

82

008-2009ರಿಂದ 2012-13ರವರೆಗಿನ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

83

2009-10ರಿಂದ 2013-14 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾದ  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಭೂರಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭೂ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಭೂ ಹಂಚಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

84

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

85

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2009-10ರಿಂದ 2013-14 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ  ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕಿರು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

86

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ನಿಗಮವು  ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ದೇವದಾಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

87

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 2011-12ರಿಂದ 2014-15ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

88

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

89

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ, ಶೋಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಘನತೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದ  ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವ್ಯಾಪಕತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

90

2010-11ರಿಂದ 2013-14ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಯೋಜನೆ,  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

2017-18

91

2008-09ರಿಂದ 2012-13ರವರೆಗೆ  ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

92

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸ್ಥಿತಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಇ-ಆಡಳಿತ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

93

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲಸೆಯ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

94

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

95

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಳ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

96

2010-11ರಿಂದ 2014-15ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ‘ಕುಟುಂಬದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ’ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-ರಾಜ್ಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ

 

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

97

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ(ಕೆಎಂಎಫ್)ವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ 8 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಎಂಎಫ್)
 

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

98

2009-10ರಿಂದ 2013-14ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ  ಪಡೆದ ಬೆಳೆ ಸಾಲಗಳ ಬಳಕೆಯ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರು

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

99

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಕ್ಕರೆಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎತ್ತರದ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

100

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ (ಬಿಡ್ಡಾಪುರ)ದಲ್ಲಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

101

2010-11ರಿಂದ 2014-15ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ನಿಯಮಿತ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

102

2013-14ರಿಂದ 2015-16ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

103

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತದ ಮೂಲಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ಷೀರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು.

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

104

2010-11ರಿಂದ 2014-15ರವರೆಗೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

105

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

106

ತೈಲ ಬೀಜಗಳು, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು, ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಮೇಲಿನ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಆತಂರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

107

2016-17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

108

2016-17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

109

ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲ್ಲದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಮೂಹದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

110

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

111

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನದ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಘಟಕಗಳ ಅಡಿ ನೀಡಲಾದ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ  ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

112

2009-10ರಿಂದ 2014-15ರವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - English

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

2018-19

113

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2014-15 ರವರೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯು ನಬಾರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಮೇಲೆ  ಉಂಟಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

114

2010-11 ರಿಂದ 2014-15 ರ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ  ಸಹಕಾರಿ  ರೈತರ  ಆರೋಗ್ಯ  ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

115

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ2005 ರಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

116

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ(ಅವಧಿ 2010-11ರಿಂದ 2012-13) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(ಅವಧಿ 2012-13ರಿಂದ 2013-14)ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕೃಷಿ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಕೃಷಿಯ ಏಕಕಾಲೀನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ    

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

117

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ 104 ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಏಕಕಾಲೀನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

118

ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ) ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

119

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೇತ್ರ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

120

Evaluation of BMTC initiatives on Modal Share

Transport

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

121

Integration of BMRCL and BMTC

Transport

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

122

Karnataka Energy Mix-Computational Modal for Energy Planning

Energy

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

123

Efficient Irrigation pump sets

Energy

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

124

Dedicated feeders for Irrigation pump sets using Solar based generation

Energy

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

125

Sustainable Urban Planning Strategies for Karnataka Cities

Urban Development

ವರದಿ - ಪ್ರಮಾಣ I , ಪ್ರಮಾಣ II

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

2019-20

126

Monitoring and Evaluation of Agriculture Technology Management Agency (ATMA) Scheme in Karnataka State during 2017-18 in Belgaum and Mysore Revenue Divisions

Agriculture

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

127

Monitoring and Evaluation of Agriculture Technology Management Agency (ATMA) Scheme in Karnataka State during 2017-18 in Bangalore and Gulbarga Revenue Divisions.

Agriculture

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

128

Evaluation of Effect of Demonetization on Small Scale Industries in Karnataka.

Commerce and Industries Karnataka Udyoga Mitra

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

129

An Assessment of Impacts of Demonetization on SHGs in Karnataka.

Women and Child Development

 

ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ

ಟಿಒಆರ್

ಎಟಿಆರ್

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

130 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ್ನ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ (ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ) ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪಾವತಿಗಳಿಂದಾದ ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ
ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
131  ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ     ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
 ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್  ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
132 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು 2014-15ರಿಂದ 2016-17ರವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾ¥ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ನೆನಪೋಲೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 
 ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
133 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ-ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ   
ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
134   ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್‌ ವಿತರಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
135 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ  
 ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
136 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ  ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ  ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
137  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ ಧಾರೆ ಯೋಜನೆ (ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾ  ಕೇಂದ್ರಗಳು) ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
2020-21
138  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪರಿಣಾಮ (2011-12 ರಿಂದ 2016-17) ಯುವಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ  ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ  
139  2013-14 ರಿಂದ 2016-17ರ ಅವಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‍ಸಿಪಿ) ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಟಿಎಸ್‍ಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.  ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
 ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ  
140 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್‌ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
141 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಔಟ್‌ ಆಫ್‌ ಪಾಕೆಟ್‌ ಎಕ್ಸಪೆಂಡಿಚರ್) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ  
142 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀನ್ ದಯಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ
 ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ  ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
143 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ನಿಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
 ವರದಿ - ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
144 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಯ ವರದಿ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು
 ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ  
145 ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - Guo Xu - UC ಬರ್ಕ್ಲಿ, ಹಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ      
146 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 2016-17.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)   

ವರದಿ ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್  ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
147 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ2009ರ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) 

ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ToR  ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ 
148 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ToR  ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
149  2013-14 ರಿಂದ 2015-16ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ToR  ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ 
150 2013-14 ರಿಂದ 2014-15ರ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ToR  ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ 
151 2013-14 ರಿಂದ 2016- 17ರ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿದಿರಿನ ಅಭಿಯಾನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ToR ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
152 2013-14 ರಿಂದ 2016- 17ರ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ToR ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
153 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ  ToR ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
154 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 

ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ToR  ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ 
155 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್‍ನ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)

ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ  ToR   ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
156 2013-14 ರಿಂದ 2016-17ರವರೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಆಯುಕ್ತರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ) ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ   ToR ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
157 2014-15, 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ/ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ   ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ/ ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ ಕೋಶ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್  ಶ್ರೇಣೀಕರಣ 
158 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಕರದ(ಸೆಸ್) ಬಳಕೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್    ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     

159 ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿ ಬೀಜ ವೇದಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು

ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್    ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
160 ಸಮುದಾಯ ಸಮೂಹ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ರೇಶ್ಮೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ವರ್ಧನೆ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು

ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್    ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
161 ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್  ಶ್ರೇಣೀಕರಣ 
162 ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
163 ಆಯ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳು   ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್    ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
164 ಆಯ್ದ ಬೆಳೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಕೀಟ ನಿಗಾವಣೆ  ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ 
165  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್   ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
166 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯಿಕೆ  ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್   ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
167 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ  ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್   ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
168 ಸೌರ ಮತ್ತು ಇತರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ  ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ   ಟಿಒಆರ್   ಎಟಿಆರ್    ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
169 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ  ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್   ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
170 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ-ಎಸ್‍ಎಪಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದ ಬೆಳೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ-ಕೀಟ ನಿಗಾವಣೆ  ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು 
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್   ಎಟಿಆರ್  ಶ್ರೇಣೀಕರಣ 
171 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಉಳಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ  ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು
ವರದಿ -  ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
172 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ  ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು 
ವರದಿ ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್   ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
173 ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೀಟನಾಶಕ/ಹುಳು ಅಣುಗಳ ಒಟ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸುವುದು    ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು
ವರದಿ ಆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ  ಟಿಒಆರ್  ಎಟಿಆರ್  ಶ್ರೇಣೀಕರಣ 
174 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‍ಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, 2019-20  ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ 
ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
2021 - 22
175 2014-15 ರಿಂದ 2019-20 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ Infrastructure ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KRIDL) ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
176 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (KSRTC, NWKRTC & NEKRTC)   ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
177 ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಉದ್ಯೋಗ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಧ್ಯೇಯ-5 ರಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
178 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ-ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯ ಭಾಗವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು-6ರ ಸಾಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (2016-17 ರಿಂದ 2018-2019)  ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ 
ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
179 ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ-ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿಧವೆಯರು, ದೇವದಾಸಿಯರು ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಭದ್ರತೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (2015-16 ರಿಂದ 2018-2019)

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ

  ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
180

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ2015-16 ರಿಂದ 2018-19 ರ ಅವಧಿಯವರೇಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 
  ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
181 ಮಾನವ ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ-ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
182 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ATMA) ಯೋಜನೆಯ ಏಕಕಾಲಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ - ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 
  ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
2022 - 23
183  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನ ಕಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (TALP) ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಏಕಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ - ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ 
  ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ
184 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KSPH & IDCL) ದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (2010-2021) ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
  ವರದಿ - ಆಂಗ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾರಾಂಶ ಟಿಒಆರ್ ಎಟಿಆರ್ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-04-2023 02:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080